Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:22 Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22
Datum och tid: 2015-04-28 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS) (JuU23)
Justering
Proposition 2014/15:82
Föredragande: CU

3. Arbetet i den ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten - granskningsutlåtande (JuU19)
Fortsatt beredning och ev. justering
Föredragande: MK

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2014/15:21
Utkast till betänkande 2014/15:JuU23
Utkast till betänkande 2014/15:JuU19
Lista på inkomna EU-dokument
Lista på inkomna skrivelser
Inbjudan från Europaparlamentets LIBE-utskott