Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:23 Torsdag 2015-05-07 kl. 10:00

Torsdag 2015-05-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23
Datum och tid: 2015-05-07 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av riksåklagaren Anders Perklev

2. Justering av protokoll

3. Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort (JuU24)
Justering
Proposition 2014/15:69 och motion
Föredragande: MK

4. Åklagardatalag (JuU20)
Beredning
Proposition 2014/15:63
Föredragande:CB

5. Genomförande av brottsofferdirektivet (JuU21)
Beredning
Proposition 2014/15:77 och motioner
Föredragande: CU

6. Några ändringar i vapenlagen (JuU26)
Beredning
Proposition 2014/15:108 och motion
Föredragande: AB

7. Vårändringsbudget för år 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2014/15:99
Föredragande: CB

8. Årsredovisning för staten 2014
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Skrivelse 2014/15:101
Föredragande: CB

9. Indelning i utgiftsområden
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Proposition 2014/15:100
Föredragande:CB

10. Fråga om utskottsinitiativ

11. Utskottsresor

12. EU-frågor

13. Inkomna skrivelser

14. Övriga frågor

15. Överläggning om förslag om en europeisk åklagarmyndighet
Statsrådet Anders Ygeman (ca kl. 11.00)

16. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 11.00.

Bilagor


-
Protokoll 2014/15:22
Utkast till betänkande 2014/15:JuU24
PM
PM och motioner
PM och motion
PM och protokollsutdrag från finansutskottet
PM och protokollsutdrag från finansutskottet
PM och protokollsutdrag från konstitutionsutskottet
Begäran om utskottsinitiativ
PM
Lista på inkomna EU-dokument
Lista på inkomna skrivelser
-
Underlag från Justitiedepartementet

- - -
Arbetsplan