Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:24 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24
Datum och tid: 2015-05-19 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin, Ekobrottsmyndigheten

2. Justering av protokoll

3. Några ändringar i vapenlagen (JuU26)
Justering
Proposition 2014/15:108
Föredragande: AB

4. Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen (JuU22)
Beredning
Proposition 2014/15:116
Föredragande: MK

5. Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. (JuU25)
Beredning
Proposition 2014/15:94
Föredragande: AB

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 11.00.

- - -
Anmälda ledamöter till utskottsresor

Bilagor


-
Protokoll 2014/15:23
Utkast till betänkande 2014/15:JuU26
PM
PM