Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:25 Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25
Datum och tid: 2015-05-26 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. EU-information om privata enmansbolag med begränsat ansvar (s.k. SUP-bolag)

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 11.00.

Bilagor


Underlag från regeringen
Protokoll 2014/15:24