Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-05-28 kl. 11:00

Torsdag 2015-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26
Datum och tid: 2015-05-28 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av säkerhetspolischefen Anders Thornberg

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni 2015 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2014/15:25