Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-06-04 kl. 10:00

Torsdag 2015-06-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27
Datum och tid: 2015-06-04 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av generaldirektör Martin Holmgren, Domstolsverket

2. Justering av protokoll

3. Åklagardatalag (JuU20)
Justering
Proposition 2014/15:63
Föredragande: CB

4. Genomförande av brottsofferdirektivet (JuU21)
Justering
Proposition 2014/15:77 och motioner
Föredragande: CU

5. Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen (JuU22)
Justering
Proposition 2014/15:116 och motion
Föredragande: MK

6. Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. (JuU25)
Justering
Proposition 2014/15:94
Föredragande: AB

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni 2015 kl. 11.00.

- - -
Besök från Kina

Begäran att bjuda in Rikspolischefen till utskottet

Bilagor


-
Protokoll 2014/15:26
Utkast till betänkande 2014/15:JuU20
Utkast till betänkande 2014/15:JuU21
Utkast till betänkande 2014/15:JuU22
Utkast till betänkande 2014/15:JuU25