Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:28 Torsdag 2015-06-11 kl. 11:00

Torsdag 2015-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28
Datum och tid: 2015-06-11 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. EU-information från regeringen inför RIF-rådet den 15-16 juni 2015

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 september 2015 kl. 11.00

- - -
Inbjudan till sommarkaffe

Bilagor


Underlag från regeringen
Protokoll 2014/15:27