Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:6 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6
Datum och tid: 2014-11-18 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Budgeten, anslagfördelning (JuU1)
Beredning
Proposition 2014/15:1 och motioner
Föredragande: CB, AB, MK

3. Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (JuU6)
Beredning
Proposition 2013/14:254 och motion
Föredragande: CU

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Beslut om vissa arbetsrutiner i justitieutskottet
Föredragande:TL

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 november 2014 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2014/15:5
Missiv, PM, recit och motioner
PM och motion
PM