Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:7 Torsdag 2014-11-20 kl. 10:00

Torsdag 2014-11-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7
Datum och tid: 2014-11-20 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av Thomas Rolén, Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten

2. Justering av protokoll

3. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y)
Yttrande till finansutskottet
Justering
Proposition 2014/15:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner
Föredragande: CB, AB

4. Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (JuU2)
Justering
Proposition 2013/14:237 och motioner
Föredragande: CB

5. Tillämpningen av subsidiaritetsprincipen (JuU2y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Föredragande: MK,TF

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 november 2014 kl. 11.00.

- - -
Deklarationer från mötet 17 september i Paris.

Närvarande Johan Linander (C) ang. förslag om en europeisk åklagarmyndighet, dataskyddsdirektivet på det brottsbekämpande området och en allmän dataskyddsförordning.

Bilagor


-
Protokoll 2014/15:6
Utkast till yttrande 2014/15:JuU1y
Utkast till betänkande 2014/15:JuU2
Utkast till yttrande 2014/15:JuU2y