Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:8 Torsdag 2014-11-27 kl. 11:00

Torsdag 2014-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8
Datum och tid: 2014-11-27 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. EU-information från regeringen inför RIF-rådet den 4-5 december 2014

2. Justering av protokoll

3. Budgetbetänkandet (JuU1)
Justering
Proposition 2014/15:1 och motioner
Föredragande: CB, AB, MK

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 december 2014 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från regeringen
Protokoll 2014/15:7
Utkast till betänkande 2014/15:JuU1
Inkomna EU-dokument
Inkommen skrivelse

- - -
Anmälan och program för besök på Svea Hovrätt torsdagen den 4 december kl. 10.00-12.00.

Insamling till kaffekassa