Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9
Datum och tid: 2014-12-09 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Budgetbetänkandet (JuU1)
Fortsatt beredning
Proposition 2014/15:1 och motioner
Föredragande: CB, AB, MK

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 december 2014 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2014/15:8
PM och det tidigare justerade betänkandet 2014/15:JuU1