Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:25 Torsdag 2016-03-10 kl. 10:00

Torsdag 2016-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2015/16:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25
Datum och tid: 2016-03-10 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Kriminalvårdsfrågor (JuU21)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

3. EU-frågor

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 mars 2016 kl. 10.00.

- - -
Arbetsplan 9

Seminarium Sverige 20 år i EU

Bilagor


Protokoll 2015/16:24
Utkast till betänkande 2015/16:JuU21