Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:32 Torsdag 2016-04-28 kl. 10:00

Torsdag 2016-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2015/16:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32
Datum och tid: 2016-04-28 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet (JuU11)
Justering
Proposition 2015/16:68
Föredragande: AB

3. Synnerligen grova narkotikabrott (JuU15)
Justering
Proposition 2015/16:111 och motioner
Föredragande: MK

4. Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet (JuU16)
Justering
Proposition 2015/16:113 och motioner
Föredragande: LK

5. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (JuU7y)
Yttrande till utrikesutskottet
Justering
Skrivelse 2015/16:115 och utdrag ur motion
Föredragande: SN

6. Utökade möjligheter till förverkande (JuU28)
Beredning
Proposition 2015/16:155
Föredragande: AB

7. Informationsutbyte med USA (JuU33)
Forts. beredning
Proposition 2015/16:96 och motion
Föredragande: LK

8. Utskottsresa

9. EU-frågor

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj 2016 kl. 10.45.

- - -
Veteranföreningen besöker utskottet 11 maj 14.30-15.30.

PM om besök vid Polisregion Nord (Umeå) den 13 maj

Bilagor


Protokoll 31
Utkast till betänkande 2015/16:JuU11
Utkast till betänkande 2015/16:JuU15
Utkast till betänkande 2015/16:JuU16
Utkast till yttrande 2015/16:JuU7y
PM
PM och yttrande 2015/16:KU8y
PM