Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:35 Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2015/16:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35
Datum och tid: 2016-05-24 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. 2016 års ekonomiska vårproposition (JuU8y)
Yttrande till finansutskottet
Justering
Proposition 2015/16:100 och motioner
Föredragande: AB

3. Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet (JuU31)
Beredning
Proposition 2015/16:167
Föredragande: LK

4. Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet (JuU27)
Beredning
Skrivelse 2015/16:164 och motion
Föredragande: ALK

5. Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, utskottsinitiativ (JuU34)
Forts. beredning
Föredragande: TL

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 maj 2016 kl. 10.00.

- - -
Minnesanteckningar från besök hos Polisregion Syd (Malmö) den 15 april 2016
PM om besök vid SOS Alarm den 25 maj 2016
PM om besök vid Polisregion Stockholm den 27 maj 2016
Arbetsplan 12

Bilagor


Protokoll 34
Utkast till yttrande 2015/16:JuU8y
PM
PM och motion 2015/16:3439
PM och remissvar
-
Inkomna skrivelser