Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:36 Torsdag 2016-05-26 kl. 10:00

Torsdag 2016-05-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2015/16:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36
Datum och tid: 2016-05-26 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, utskottsinitiativ (JuU34)
Justering
Föredragande: TL

3. EU-frågor

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 juni 2016 kl. 11.00.

- - -
Minnesanteckningar från besök hos Polisregion Nord (Umeå) den 13 maj
PM om besök vid Polisregion Stockholm (uppdaterad)
Arbetsplan 13
Information om lunch med Bulgariens vice talman den 9 juni 2016

Bilagor


Protokoll 35
Utkast till betänkande 2015/16:JuU34
Inkomna EU-dokument