Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:38 Tisdag 2016-06-21 kl. 11:15

Tisdag 2016-06-21 kl. 11:15

Föredragningslista

Justitieutskottet 2015/16:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38
Datum och tid: 2016-06-21 11:15
Plats: RÖ 7-44

1. Överläggning om rättshjälpsdirektivet

2. Justering av protokoll

3. Information om utskottsarbetet under sommaren

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 september 2016 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet skickas som komplettering fredagen den 17 juni
Protokoll 37
-
Inkomna EU-dokument