Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:1 Torsdag 2016-09-22 kl. 10:00

Torsdag 2016-09-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1
Datum och tid: 2016-09-22 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Rättelse i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet (JuU4)
Beredning
Initiativ
Föredragande: CB

2. Begäran om att kalla inrikesministern och rikspolischefen till utskottet

3. Reseberättelse

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Inbjudningar och besök

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 september 2016 kl. 10.00.

Bilagor


PM
Begäran
Reseberättelse från Grekland och bilagor
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
Inbjudningar till
- Malta 8-9 nov, Enhancing the Role of Parliamentarians in counter terrorism
- Wahington D.C. 7 dec, 5th Parliamentary Intelligence Security Forum
- Möte med tyska parlamentariker den 11 oktober
- Förfrågan från Svea hovrätts nämndemannaförening
Områdesansvariga på kansliet

- - -
Arbetsplan