Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2016-12-01 kl. 10:00

Torsdag 2016-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10
Datum och tid: 2016-12-01 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information inför RIF-rådet den 8-9 december 2016

2. Förslag till direktiv om ändring av narkotikarambeslutet, KOM(2013) 618
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark

3. Justering av protokoll

4. Budget Rättsväsendet (JuU1)
Justering
Proposition 2016/17:1 och motioner
Föredragande: CB, AB, MK, LK

5. Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp (JuU5)
Forts. beredning
Skrivelse 2015/16:192 och motioner
Föredragande: MK

6. Granskning av meddelande om EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (KU12)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
KOM(2016) 379
Föredragande: MK

7. Kommissionens arbetsprogram
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
KOM(2016) 710
Föredragande: SN

8. Mottagande av motionsyrkande
Omedelbar justering
Motion 2016/17:199 yrkande 2 av Lotta Fornarve m.fl. (V) från civilutskottet
Föredragande: LK

9. Överlämnande av motionsyrkande
Omedelbar justering
Motion 2016/17:3468 yrkande 14 av Roger Haddad m.fl. (L) till civilutskottet
Föredragande: AB

10. Återrapport från konferens i Bryssel om parlamentarisk tillsyn av Europol

11. EU frågor

12. Inkomna skrivelser

13. Inbjudningar och besök

14. Övriga frågor

15. Arbetsplan

16. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 december 2016 kl. 10.00.
(Julkaffe kl. 09.30.)

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 9
Utkast till betänkande 2016/17:JuU1
Utkast till betänkande 2016/17:JuU5
PM, PU, KOM(2016) 379 och 2015/16:FPM104
PM, PU och KOM(2016) 710 med bilagor
Motion 2016/17:199
Motion 2016/17:3468
-
Inkomna EU-dokument
-
-
-
Arbetsplan 7