Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:11 Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:11
Datum och tid: 2016-12-06 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Förslag till direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen, KOM(2012) 363
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 december 2016 kl. 10.00.
(Julkaffe kl. 09.30)

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet