Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-12-08 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av generaldirektör Martin Holmgren, Domstolsverket

2. Justering av protokoll

3. Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp (JuU5)
Justering
Skrivelse 2015/16:192 och motioner
Föredragande: MK

4. Granskning av meddelande om EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (JuU4y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
KOM(2016) 379
Föredragande: MK

5. Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (JuU8)
Beredning
Proposition 2016/17:41 och motioner
Föredragande: AB

6. Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid
Fråga om yttrande till arbetsmarknadsutskottet
Beredning
Skrivelse 2016/17:10
Föredragande: CB

7. Den parlamentariska kontrollen av Europol
Föredragande: TL, SN

8. Utskottsresa

9. EU-frågor

10. Inkomna skrivelser

11. Inbjudningar och besök

12. Arbetsplan

13. Övriga frågor

14. Besök av den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Hillevi Engström (ca. kl. 11.00)

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 januari 2017 kl. 10.00.

- - -
Inbjudan till julkaffe

Bilagor


-
Protokoll 10. Protokoll 11 skickas ut som en komplettering under morgondagen
Utkast till betänkande 2016/17:JuU5
Utkast till yttrande 2016/17:JuU4y
PM och motioner
PM
PM, kompromissförslag och mötesanteckningar
-
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
-
Arbetsplan 8