Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2017-01-19 kl. 10:00

Torsdag 2017-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13
Datum och tid: 2017-01-19 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (JuU8)
Justering
Proposition 2016/17:41 och motioner
Föredragande: AB

3. Kommissionens arbetsprogram (JuU5y)
Yttrande till utrikesutskottet
Justering
KOM(2016) 710
Föredragande: SN

4. Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid (JuU6y)
Yttrande till arbetsmarknadsutskottet
Forts. beredning
Skrivelse 2016/17:10 och motion
Föredragande: CB

5. Transporter av frihetsberövade (JuU9)
Beredning
Proposition 2016/17:57 och motion
Föredragande: CB

6. Den parlamentariska kontrollen av Europol - granskningsutlåtande (JuU23)
Beredning
Gemensam parlamentarisk kontrollgrupp för Europol. Utkast till text från trojkans arbetsgrupp inför EU-talmanskonferensen den 23-25 april 2017
Föredragande: SN

7. Mottagande av motionsyrkande
Omedelbar justering
Motion 2016/17:2279 yrkande 1 av Markus Wiechel (SD) från civilutskottet
Föredragande: AB

8. Mottagande av motion
Omedelbar justering
Motion 2015/16:585 av Phia Andersson (S) från konstitutionsutskottet
Föredragande: AB

9. Överlämnade av motioner
Omedelbar justering
Motionerna 2016/17:676 av Lars-Arne Staxäng (M), 2016/17:865 yrkande 48 av Annie Lööf m.fl. (C), 2016/17:2321 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD), 2016/17:2346 av Kent Ekeroth (SD) och 2016/17:3431 yrkande 7 av Roger Haddad m.fl. (L) till konstitutionsutskottet.
Föredragande: AB

10. Överlämnande av motionsyrkanden
Omedelbar justering
Motion 2016/17:392 yrkande 1 av Annica Engblom m.fl. (M), motion 2016/17:3237 yrkande 1 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) och motion 2016/17:3474 yrkande 20 av Roger Haddad m.fl. (L) till socialutskottet.
Föredragande: CB

11. Överlämnande av motion
Omedelbar justering
Motion 2016/17:1418 av Finn Bengtsson (M) till socialutskottet
Föredragande: CB

12. Utskottsresa

13. EU-frågor

14. Inkomna skrivelser

15. Inbjudningar och besök

16. Arbetsplan

17. Övriga frågor

18. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 januari 2017 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 12
Utkast till betänkande 2016/17:JuU8
Utkast till yttrande 2016/17:JuU5y
Missiv och utkast till yttrande 2016/17:JuU6y
PM och motion
PM, utkast till text från trojkans arbetsgrupp, PM om riksdagens tidigare uttalanden, brev från förbundsdagen, 2010/11:JuU21, brev från JuU till Diaz De Mera
Motion 2016/17:2279 yrkande 1
Motion 2015/16:585
Motionerna 2016/17:676, 2016/17:865 yrk. 48, 2016/17:2321, 2016/17:2346 och 216/17:3431 yrk. 7
Motionerna 2016/17:392, 2016/17:3237 yrk. 1 och 2016/17:3474 yrk. 20
Motion 2016/17:1418
PM
Lista på inkomna EU-dokument
Lista på inkomna skrivelser
-
Arbetsplan 9