Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:14 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14
Datum och tid: 2017-01-26 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid (JuU6y)
Yttrande till arbetsmarknadsutskottet
Justering
Skrivelse 2016/17:10 och motion
Föredragande: CB

3. Den parlamentariska kontrollen av Europol - granskningsutlåtande (JuU23)
Justering
Gemensam parlamentarisk kontrollgrupp för Europol. Utkast till text från trojkans arbetsgrupp inför EU-talmanskonferensen den 23-25 april 2017
Föredragande: SN

4. Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar (JuU10)
Beredning
Proposition 2016/17:68
Föredragande: MK

5. Överlämnande av motionsyrkande
Omedelbar justering
Motion 2016/17:2443 yrkande 12 av Kent Ekeroth (SD) till miljö- och jordbruksutskottet
Föredragande: AB

6. Överlämnande av motionsyrkande
Omedelbar justering
Motion 2016/17:2368 yrkande 3 av Sara-Lena Bjälkö (SD) till trafikutskottet
Föredragande: AB

7. EU-frågor

8. Utskottsresa

9. Inkomna skrivelser

10. Inbjudningar och besök

11. Arbetsplan

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 februari 2017 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 13
Utkast till yttrande 2016/17:JuU6y
Utkast till utlåtande 2016/17:JuU23
PM
Motion 2016/17:2443
Motion 2016/17:2368
Inkomna EU-dokument
PM
-
-
Arbetsplan 10