Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17
Datum och tid: 2017-02-21 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Förslag till förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), KOM(2016) 731
Överläggning
Underlag skickas ut under fredagen
Inrikesminister Anders Ygeman, Justitiedepartementet

2. Nya förordningar om Schengens informationssystem (SIS), KOM(2016) 881, KOM(2016) 882, KOM(2016) 883
Information ev. överläggning
Inrikesminister Anders Ygeman, Justitiedepartementet

3. Förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande, KOM(2016) 819
Information ev. överläggning
Inrikesminister Anders Ygeman, Justitiedepartementet

4. Information om polisens resultat m.m.
Inrikesminister Anders Ygeman, Justitiedepartementet

5. Överlämnade av motionsyrkanden
Omedelbar justering
Motion 2016/17:3294 yrkandena 1 och 4 av Andreas Norlén m.fl. (M) till konstitutionsutskottet
Föredragande: TL

6. Justering av protokoll

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 februari 2017 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag skickas ut under fredagen
2016/17:FPM58
2016/17:FPM60, COM(2016) 819
-
Motion 2016/17:3294
Protokoll 16