Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2017-02-23 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Polisfrågor (JuU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

3. Processrättsliga frågor (JuU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: EL

4. Våldsbrott och brottsoffer (JuU20)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK

5. Förslag till direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser
Subsidiaritetsprövning
Beredning
KOM(2016) 826
Föredragande: SN

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Inbjudningar och besök

9. Arbetsplan

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 mars 2017 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 17
PM, recit och motionshäfte
PM, recit och motionshäfte
PM, recit och motionshäfte
PM, 2016/17:FPM56 och KOM(2016) 826