Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2017-03-16 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (JuU22)
Justering
Proposition 2016/17:56
Föredragande: MK

3. Kriminalvårdsfrågor (JuU19)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: MK

4. Unga lagöverträdare (JuU21)
Beredning
Motioner
Föredragande: TL

5. Mottagande av motionsyrkande
Omedelbar justering
Motion 2016/17:2531 yrkande 21 från trafikutskottet
Föredragande: TL

6. Uppföljning om unga lagöverträdare
Föredragande: TL

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 mars 2017 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 18
Utkast till betänkande 2016/17:JuU22
Utkast till betänkande 2016/17:JuU19
PM, recit och motioner
Motion 2016/17:2531 yrkande 21 av Jessica Rosencrantz m.fl.(M)
PM
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
Inbjudan till parlamentariskt forum om underrättelsesäkerhet i Riga den 19 juni 2017
Inbjudan till Svensk Handel
Arbetsplan 14