Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-09-29 kl. 10:00

Torsdag 2016-09-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-09-29 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Rättelse i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet (JuU4)
Justering
Initiativ
Föredragande: CB

3. Genomförande av EU:s försvarardirektiv (JuU2)
Beredning
Proposition 2015/16:187 och motion
Föredragande: MK

4. Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter (JuU3)
Beredning
Skrivelse 2015/16:188
Föredragande: LK

5. Gemensam ram för att motverka hybridhot (JuU2y)
Yttrande till försvarsutskottet
Beredning
Join(2016) 18 final
Föredragande: AB

6. Nytt regelverk om upphandling (JuU3y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2015/16:195
Föredragande: LK

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök
Förfrågan om besök den 24-25 november från Estonian Parliament Legal Affairs Committee

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 oktober 2016 kl. 10.00. OBS Tiden! Underlaget skickas ut efter kl.12.00 måndagen den 3 oktober

Bilagor


Protokoll 2016/17:1
Utkast till betänkande 2016/17:JuU4
PM och motion
PM
Utkast till yttrande 2016/17:JuU2y
PM och motioner
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
Inbjudan

- - -
Utredningar m.m. inom justitieutskottets beredningsområde
Arbetsplan 3