Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2017-03-23 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information inför RIF-rådet den 27-28 mars 2017

2. Justering av protokoll

3. Kriminalvårdsfrågor (JuU19)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

4. Strafffrättsliga frågor (JuU16)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: TL

5. Processrättsliga frågor (JuU17)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: EL

6. Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott (JuU14)
Beredning
Proposition 2016/17:108 och motioner
Föredragande: AB

7. Förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande
Subsidiaritetsprövning
Beredning
KOM(2016) 819
Föredragande: SN

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Inbjudningar och besök

11. Arbetsplan

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 mars 2017 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 19
Utkast till betänkande 2016/17:19
Utkast till betänkande 2016/17:16
Utkast till betänkande 2016/17:17
PM och motionshäfte
PM, KOM(2016) 819 och FPM60
-
-
Arbetsplan 15