Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21
Datum och tid: 2017-03-30 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Straffrättsliga frågor (JuU16)
Justering
Motioner
Föredragande: TL

3. Processrättsliga frågor (JuU17)
Justering
Motioner
Föredragande: EL

4. Polisfrågor (JuU18)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: AB

5. Våldsbrott och brottsoffer (JuU20)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: MK

6. Unga lagöverträdare (JuU21)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: TL

7. Reseberättelse

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Inbjudningar och besök

11. Arbetsplan

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 april 2017 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 20
Utkast till betänkande 2016/17:JuU16
Utkast till betänkande 2016/17:JuU17
Utkast till betänkande 2016/17:JuU18
Utkast till betänkande 2016/17:JuU20
Utkast till betänkande 2016/17:JuU21
Reseberättelse
Lista på inkomna EU-dokument
-
Besök på Kammarrätten den 9 maj
Besök av EU-kommissionär Julian King den 2 juni 2017
Förfrågan om besök från Jordanien den 5 april 2017