Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-04-06 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Polisfrågor (JuU18)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

3. Våldsbrott och brottsoffer (JuU20)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

4. Unga lagöverträdare (JuU21)
Justering
Motioner
Föredragande: TL

5. Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2015 (JuU11)
Beredning
Skrivelse 2016/17:69
Föredragande: KH

6. 2016 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU12)
Beredning
Skrivelse 2016/17:72
Föredragande: SN

7. Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess (JuU24)
Beredning
Proposition 2016/17:95
Föredragande: TL

8. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Skrivelse 2016/17:75
Föredragande: SN

9. Verksamheten inom Europeiska unionen under 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
Skrivelse 2016/17:115
Föredragande: SN

10. EU-frågor

11. Inkomna skrivelser

12. Inbjudningar och besök

13. Arbetsplan

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 april 2017 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 21
Utkast till betänkande 20165/17:JuU18
Utkast till betänkande 20165/17:JuU20
Utkast till betänkande 20165/17:JuU21
PM
PM
PM
PM, kanslipm och protokollsutdrag
PM, utdrag ur motion 2016/17:3662 och protokollsutdrag
-
-
-
Arbetsplan