Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-04-20 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott (JuU14)
Justering
Proposition 2016/17:108 och motioner
Föredragande: AB

3. Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess (JuU24)
Justering
Proposition 2016/17:95
Föredragande: TL

4. Den parlamentariska kontrollen av Europol - reviderat förslag
Beredning och justering
Föredragande: TL

5. Verksamheten inom Europeiska unionen under 2016 (JuU9y)
Yttrande till utrikesutskottet
Forts. beredning
Skrivelse 2016/17:115
Föredragande: SN

6. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016
Ev. yttrande till konstitutionsutskottet
Forts. beredning
Skrivelse 2016/17:75
Föredragande: SN

7. Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott (JuU13)
Beredning
Proposition 2016/17:131 och motioner
Föredragande: KH

8. Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater (JuU27)
Beredning
Proposition 2016/17:139 och motion
Föredragande: AB

9. Förslag om att kalla myndighetsföreträdare till utskottet med anledning av händelserna den 7 april

10. Förslag till förordning om användning av SIS för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna
Subsidiaritetsprövning
KOM(2016) 881
Föredragande: SN

11. Förslag till förordning om användning av SIS på området in- och utresekontroller m.m.
Subsidiaritetsprövning
KOM(2016) 882
Föredragande: SN

12. Förslag till förordning om användandet av SIS på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete m.m.
Subsidiaritetsprövning
KOM(2016) 883
Föredragande: SN

13. EU-frågor

14. Inkomna skrivelser

15. Inbjudningar och besök

16. Arbetsplan

17. Övriga frågor

18. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 22
Utkast till betänkande 2016/17:JuU14
Utkast till betänkande 2016/17:JuU24
Förslag till gemensam parlamentarisk kontrollgrupp av Europol och ändringstabell.
Utkast till utlåtande kommer att skickas ut under onsdagen
Utkast till yttrande 2016/17:JuU9y
PM och PM från moderata ledamöter i JuU
PM och motioner
PM
PM
PM och KOM(2016) 881
PM och KOM(2016) 882
PM och KOM(2016) 883
Lista på inkomna EU-dokument
Lista på inkomna skrivelser
Inbjudan från Europaparlamentet till möte om den europeiska säkerhetsstrategin i Bryssel den 11 maj 2017
Besök av Europarådet och GRETA den 9 maj 2017
Besök (och sammanträde) hos FRA den 2 maj 2017
Besök från Förenade Arabemiraten den 24-25 april 2017
Veteranföreningens årsmöte den 10 maj 2017
Arbetsplan 18