Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24
Datum och tid: 2017-04-27 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2015 (JuU11)
Justering
Skrivelse 2016/17:69
Föredragande: KH

3. 2016 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU12)
Justering
Skrivelse 2016/17:72
Föredragande: SN

4. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 (JuU8y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Skrivelse 2016/17:75
Föredragande: SN

5. Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen (JuU29)
Beredning
Proposition 2016/17:165 och motion
Föredragande: JW (inlånad från CU)

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (JuU9y)
Yttrande till utrikesutskottet
Justering
Skrivelse 2016/17:115
Föredragande: SN

7. Vitbok om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
KOM(2017) 2025
Föredragande: SN

8. Den parlamentariska kontrollen av Europol
Information
Föredragande: SN

9. EU-frågor

10. Inkomna skrivelser

11. Inbjudningar och besök

12. Arbetsplan

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 maj 2017 kl. 11.30 (OBS! Plats Försvarets radioanstalt, Lovön) Samling 11.00 Mynttorget

Bilagor


Protokoll 23
Utkast till betänkande 2016/17:JuU11
Utkast till betänkande 2016/17:JuU12
Utkast till yttrande 2016/17:JuU8y
Utkast till yttrande 2016/17:JuU9y
PM och motion 2016/17:3707
PM och KOM(2017) 2025 med bilagor
PM
-
Inkomna skrivelser
Information om besök på FRA 2 maj
Anmälan till besök av Julian King 2 juni
Anmälan till besök av Cecilia Malmström 18 maj
Arbetsplan 19