Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:30

Tisdag 2017-05-02 kl. 11:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-05-02 11:30
Plats: Försvarets radioanstalt, Lovön

1. Information från Försvarets radioanstalt (FRA)

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 maj 2017 kl. 10.00.

Bilagor


PM