Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-05-04 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-05-04 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av generaldirektör Erik Wennerström, Brottsförebyggande rådet (Brå)

2. Justering av protokoll

3. Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater (JuU27)
Justering
Proposition 2016/17:139 och motion
Föredragande: AB

4. Vitbok om EU:s framtid (JuU10y)
Yttrande till utrikesutskottet
Justering
KOM(2017) 2025
Föredragande: SN

5. Utökad samverkan mellan domstolar (JuU26)
Beredning
Proposition 2016/17:174
Föredragande: CU

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Inbjudningar och besök

9. Arbetsplan

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.00

Bilagor


-
Protokoll 24 och 25
Utkast till betänkande 2016/17:JuU27
Utkast till yttrande 2016/17:JuU10y
PM
Inkomna EU-dokument
-
Information om besök vid Kammarrätten den 9 maj 2017
Arbetsplan 20