Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-05-11 kl. 09:00

Torsdag 2017-05-11 kl. 09:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-05-11 09:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott (JuU13)
Justering
Proposition 2016/17:131 och motioner
Föredragande: KH

3. Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen (JuU29)
Justering
Proposition 2016/17:165 och motion
Föredragande: JW

4. Vårändringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2016/17:99
Föredragande: AB

5. Indelning i utgiftsområden
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Proposition 2016/17:100
Föredragande: AB

6. Årsredovisning för staten 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Skrivelse 2016/17:101
Föredragande: AB

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 11.00.

- - -
Underlag inför RIF-rådet den 18 maj 2017 bifogas. Någon muntlig information från Justitiedepartementet kommer enligt överenskommelse inte att lämnas då den enda dagordningspunkt som rör JuU (dp. 4) är en s.k. falsk B-punkt vilket innebär att frågan inte kommer att diskuteras vid rådsmötet.

Bilagor


Protokoll 26
Utkast till betänkande 2016/17:JuU13
Utkast till betänkande 2016/17:JuU29
PM och PU
PM och PU
PM och PU
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
PM om besök från Ukraina den 1 juni 2017
Arbetsplan 21