Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:28
Datum och tid: 2017-05-16 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av generaldirektör Annika Öster, Brottsoffermyndigheten

2. Justering av protokoll

3. Utökad samverkan mellan domstolar (JuU26)
Justering
Proposition 2016/17:174
Föredragande: CU

4. Ett nationellt brottsförebyggande program (JuU15)
Beredning
Skrivelse 2016/17:126 och motioner
Föredragande: AB

5. Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns (JuU25)
Beredning
Skrivelse 2016/17:118 och motion
Föredragande: KH

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Inbjudningar och besök

9. Arbetsplan

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 27
Utkast till betänkande 2016/17:JuU26
PM och motioner
PM och motion