Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-06-01 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-06-01 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Förslag till direktiv om straffrättsliga åtgärder för bekämpande av penningtvätt, KOM(2016) 826
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark

2. Information inför RIF-råd den 8-9 juni 2017

3. Justering av protokoll

4. Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen (JuU28)
Beredning
Proposition 2016/17:186 och motion
Föredragande: CU

5. Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare (JuU31)
Beredning
Proposition 2016/17:182 och motioner
Föredragande: CU

6. En tidsbegränsad vapenamnesti (JuU32)
Beredning
Proposition 2016/17:185
Föredragande: KH

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 juni 2017 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 28
PM och motion
PM och motioner
PM
-Inkomna EU-dokument
-Beslut om representation vid den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
-
Besök från Ukraina
Arbetsplan 22