Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-10-04 kl. 10:00

Tisdag 2016-10-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3
Datum och tid: 2016-10-04 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. EU-information från regeringen inför RIF-rådet 13-14 oktober 2016

2. Besök från Statskontoret

3. Justering av protokoll

4. Politiken för global utveckling (PGU)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
Skrivelse 2015/16:182 och motioner
Föredragande: TL

5. Reseberättelse

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Inbjudningar och besök

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 oktober 2016 kl. 10.00.

Bilagor


Underlaget skickas ut efter kl.12.00 måndagen den 3 oktober
-
Protokoll 2016/17:2
PM, motioner och protokollsutdrag
Reseberättelse från Japan och bilagor