Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-06-08 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-06-08 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av rikspolischef Dan Eliasson och generaldirektör Anders Thornberg, Säkerhetspolisen

2. Justering av protokoll

3. Ett nationellt brottsförebyggande program (JuU15)
Justering
Skrivelse 2016/17:126 och motioner
Föredragande: AB

4. Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns (JuU25)
Justering
Skrivelse 2016/17:118 och motion
Föredragande: KH

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Inbjudningar och besök

8. Arbetsplan

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 juni 2017 kl. 10.00. Sommarkaffe från 09.30 utanför sessionssalen.

Bilagor


-
Protokoll 29
Utkast till betänkande 2016/17:JuU15
Utkast till betänkande 2016/17:JuU25
-
Inkomna skrivelser