Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-06-15 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-06-15 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av generaltulldirektör Therese Mattson, Tullverket

2. Justering av protokoll

3. Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen (JuU28)
Justering
Proposition 2016/17:186 och motion
Föredragande: CU

4. Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare (JuU31)
Justering
Proposition 2016/17:182 och motioner
Föredragande: CU

5. En tidsbegränsad vapenamnesti 2018 (JuU32)
Justering
Proposition 2016/17:185 och motion
Föredragande: KH

6. Utskottsresa

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 september 2017 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 30
Utkast till betänkande 2016/17:JuU28
Utkast till betänkande 2016/17:JuU31
Utkast till betänkande 2016/17:JuU32
Information om utskottsresa
Inkomna EU-dokument
-
-
Arbetsplan 1