Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-07-25 kl. 14:30

Tisdag 2017-07-25 kl. 14:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-07-25 14:30
Plats: RÖ 7-44

1. Information med anledning av de uppgifter som framkommit kring Transportstyrelsen
Inrikesminister Anders Ygeman och företrädare för Säkerhetspolisen informerar med anledning av de uppgifter som framkommit kring Transportstyrelsen

2. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 september 2017 kl. 11.00.

Bilagor