Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-10-13 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4
Datum och tid: 2016-10-13 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av rikspolischefen

2. Justering av protokoll

3. Gemensam ram för att motverka hybridhot (JuU2y)
Yttrande till försvarsutskottet
Justering
Join(2016) 18 final
Föredragande: AB

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Föredragande: SN

5. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2016/17:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner
Föredragande: CB

6. Höständringsbudgeten för 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2016/17:2
Föredragande: CB

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 oktober 2016 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2016/17:3
Utkast till yttrande 2016/17:JuU2y
PM
PM och motioner
PM
Lista på inkomna EU-frågor
Lista på inkomna skrivelser
Förfrågan från Taiwans representationskontor