Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:5 Torsdag 2016-10-20 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5
Datum och tid: 2016-10-20 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Genomförande av EU:s försvarardirektiv (JuU2)
Justering
Proposition 2015/16:187 och motion
Föredragande: MK

3. Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter (JuU3)
Justering
Skrivelse 2015/16:188
Föredragande: LK

4. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y)
Yttrande till finansutskottet
Justering
Proposition 2016/17:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner
Föredragande: CB

5. Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp (JuU5)
Beredning
Skrivelse 2015/16:192 och motioner
Föredragande: MK

6. Överlämnande av motion
Omedelbar justering
Motion 2016/17:2656 av Ellen Juntti (M) till socialutskottet
Föredragande: CB

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2016/17:4
Utkast till betänkande 2016/17:JuU2
Utkast till betänkande 2016/17:JuU3
Utkast till yttrande 2016/17:JuU1y
PM och motioner
Motion 2016/17:2656
Lista på inkomna EU-dokument
Lista på inkomna skrivelser

- - -
Arbetsplan 4