Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Torsdag 2016-10-27 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2016-10-27 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Budget Rättsväsendet - anslag och resultatredovisning (JuU1)
Beredning
Proposition 2016/17:1 och motioner
Föredragande: CB, AB

3. Falska polisbilar (JuU6)
Beredning
Proposition 2016/17:18 och motioner
Föredragande: AB

4. Politiken för global utveckling (PGU) (JuU3y)
Yttrande till utrikesutskottet
Forts. beredning
Skrivelse 2015/16:182 och motioner
Föredragande: LK

5. Överlämnande av motion
Omedelbar justering
Motion 2016/17:3387 yrkande 20 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) till utrikesutskottet
Föredragande: AB

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Inbjudningar och besök

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 november 2016 kl. 08.00.

Bilagor


Protokoll 2016/17:5
Missiv, PM, recit och motioner
PM och motioner
Utkast till yttrande 2016/17:JuU3y
-
Motion 2016/17:3387