Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:7 Torsdag 2016-11-10 kl. 08:00

Torsdag 2016-11-10 kl. 08:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7
Datum och tid: 2016-11-10 08:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information inför RIF-rådet den 18 november 2016
Inrikesminister Anders Ygeman, Justitiedepartementet

2. Förslag till förordning om en europeisk åklagarmyndighet, KOM(2013) 534
Överläggning
Inrikesminister Anders Ygeman, Justitiedepartementet

3. Förslag till förordning om inrättande av ett in- och utresesystem, KOM(2016) 194
Överläggning
Inrikesminister Anders Ygeman, Justitiedepartementet

4. Statskontorets delrapport om omorganisationen av polisen
Inrikesminister Anders Ygeman, Justitiedepartementet

5. (kl. 9.30) Förslag till direktiv om terroristbekämpning, KOM(2015) 625
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet

6. Justering av protokoll

7. Falska polisbilar (JuU6)
Justering
Proposition 2016/17:18 och motioner
Föredragande: AB

8. Politiken för global utveckling (PGU) (JuU3y)
Yttrande till utrikesutskottet
Justering
Skrivelse 2015/16:182 och motioner
Föredragande: LK

9. Budget Rättsväsendet - polisens organisation m.m. (JuU1)
Forts. beredning
Proposition 2016/17:1 och motioner
Föredragande: CB, AB

10. Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp (JuU5)
Forts. beredning
Skrivelse 2015/16:192 och motioner
Föredragande: MK

11. Utökade möjligheter att överlämna mål mellan migrationsdomstolarna (JuU7)
Beredning
Proposition 2016/17:27
Föredragande: LK

12. Överlämnande av motionsyrkande
Omedelbar justering
Motion 2016/17:865 yrkande 34 av Annie Lööf m.fl. (C) till finansutskottet
Föredragande: CB

13. Uppföljning av omorganisationen av polisen till en myndighet

14. EU-frågor

15. Inkomna skrivelser

16. Inbjudningar och besök
Inbjudan till Folk och Försvar
Inbjudan till möte i Europaparlamentet om den parlamentariska kontrollen av Europol

17. Övriga frågor

18. Arbetsplan

19. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 november 2016 kl. 10.00.


Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Underlag från Justitiedepartementet
Underlag från Justitiedepartementet
-
Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 6
Utkast till betänkande 2016/17:JuU6
Utkast till yttrande 2016/17:JuU3y
Missiv, PM, recit och motioner
PM, yttrande från socialutskottet 2016/17:SoU3y och motion 2016/17:666 (Yttrande 2016/17:SoU3y skickas ut under morgondagen)
PM
Motion 2016/17:865
PM
Lista på inkomna EU-dokument
-
Inbjudan till Folk och Försvar, Inbjudan och program för möte om den parlamentariska kontrollen av Europol
-
Arbetsplan 5