Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:8 Torsdag 2016-11-17 kl. 10:00

Torsdag 2016-11-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:8
Datum och tid: 2016-11-17 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Utökade möjligheter att överlämna mål mellan migrationsdomstolarna (JuU7)
Justering
Proposition 2016/17:27 och motion
Föredragande: LK

3. EU-frågor

4. Inkomna skrivelser

5. Inbjudningar och besök

6. Övriga frågor

7. Arbetsplan

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 november 2016 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 7
Utkast till betänkande 2016/17:JuU7
-
-
-
-
Arbetsplan 6