Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:9 Tisdag 2016-11-22 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9
Datum och tid: 2016-11-22 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av generaldirektör Eva Håkansson, Ekobrottsmyndigheten

2. Justering av protokoll

3. Budget Rättsväsendet (JuU1)
Prel. justering
Proposition 2016/17:1 och motioner
Föredragande: CB, AB

4. Utskottsresa

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Inbjudningar och besök

8. Övriga frågor

9. Arbetsplan

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 december 2016 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 8
Utkast till betänkande 2016/17:JuU1
PM
Lista på inkomna EU-dokument och Prel. dagordning RIF 8-9 december 2016
-
-
-
Arbetsplan 6