Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:1 Torsdag 2017-09-14 kl. 10:00

Torsdag 2017-09-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-14 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Förslag till förordning om systemet för lokalisering av domar mot tredjelandsmedborgare
Subsidiaritetsprövning
KOM(2017) 344
Föredragande: AF

3. Förslag till ny förordning för byrån för it-stöd (eu-Lisa)
Subsidiaritetsprövning
KOM(2017) 352
Föredragande: AF

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Inbjudningar och besök

7. Arbetsplan

8. Övriga frågor
-Fråga om att bjuda in justitieministern och rikspolischefen till utskottet
-Förfrågan från den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
-Utskottsresa till USA

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 september 2017 kl. 10.15.

Bilagor


Protokoll 2016/17:32
PM, KOM(2017) 344 och FPM119
PM, KOM(2017) 352 och FPM120
Inkomna EU-dokument, PM, Invitation, Agenda
Inkomna skrivelser
-
Arbetsplan 2
PM, PM, PM

______
- Svar om rapportering av brister hos tillsynsobjekt, Säkerhetspolisen