Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:10 Torsdag 2017-11-30 kl. 10:00

Torsdag 2017-11-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10
Datum och tid: 2017-11-30 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-råd den 7-8 december 2017

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)
Justering
Proposition 2017/18:1 och motioner
Föredragande: CU, KH, LL, EL

4. Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (JuU9)
Beredning
Proposition 2017/18:36
Föredragande: EL

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Inbjudningar och besök

8. Arbetsplan

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 december 2017 kl. 10.00.
Obs! Julkaffe från kl. 09.30

Bilagor


1. Underlag från Justitiedepartementet
2. Protokoll 9
3. Utkast till betänkande 2017/18:JuU1
4. PM
5. Inkomna EU-dokument
8. Arbetsplan