Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:11 Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11
Datum och tid: 2017-12-05 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Utskottsinitiativ

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 december 2017 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 10
2. Begäran om utskottsinitiativ