Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:12 Torsdag 2017-12-07 kl. 10:00

Torsdag 2017-12-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12
Datum och tid: 2017-12-07 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Polisens kameraövervakning (JuU19)
Utskottsinitiativ
Justering
Föredragande: CU

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 december 2017 kl. 10.00
OBS Julkaffe kl. 09.30

Bilagor


Protokoll 11
Utkast till betänkande 2017/18:JuU19